سیستم ایمنی و امنیت فیزیکی

تجهیزات قابل ارائه ما

سیستم اطفا حریق

وقوع حریق نیازمند وجود سه عامل است؛ سوخت یا مواد سوختنی، درجه حرارت بالا و اکسیژن. حذف هر کدام از موارد مذکور باعث خاموش شدن حریق خواهد شد. روش‌های کلی مهار کردن حریق شامل؛ سرد کردن، خفه کردن، از بین بردن مواد قابل اشتعال و یا ایجاد مانع برای آنها و کنترل کردن واکنش‌های زنجیره‌ای می‌باشند بسیاری از ساختمان‌های قدیمی به‌ گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر ساختمان آتش بگیرد معمولاً ساختمان‌های مجاور نیز دچار حریق خواهند شد بنابراین، هدف اصلی در مبارزه با حریق محدود کردن دامنه توسعه و سرایت حریق می‌باشد